top of page

PRODUKTER

Sensors and Software
IceMap-isscanner

Det unika IceMap-isscannersystemet av det kandienska Sensors and Software Inc. möjliggör enkelt kartläggning och målning av isen på olika trafikleden på is (isvägar, -broar, skoterleder, skidspår osv.). Därmed blir det enkelt att öka säkerheten och kvaliteten av riskhanteringen på istrafikleden till ett nytt nivå. IceMap-isscannersystem är i omfattande bruk på de världenskända men krävande isvägar i Nordamerika som länge har varit världensledande på riskhanteringssystem. IceMap-isscannerteknologi är därmed grundligt testad och avancerad.

Systemet består av en isscanner som släpas av en fordon samt en datorprogram som är installerad på en Panasonic Toughbook-laptop. Systemet tar upp till 100.000 GPS-lokaliserade målningar per sekund, som på basen av kalibrering av systemet samt kartläggningvärden möjliggör många olika bruksföremål:

1)

REALTID:

övervakning av kartläggningen för att lokalisera problemområden i realtid, med hjälp av en alarm som går när den tillvalda minimumstjockleken på is undanskrids...

2)

EFTERÅT:

detaljerad analys av kartläggningen, samt raportering av resulaten på många olika olika sätt, f.ex. med pdf-filer...

3)

ILLUSTRATION:

av resultaten av kartläggningen f.ex.

 via Google Earth-tjänsten med hjälp av färgkoding av istjockelsen...

Marknadens ledande ismålningssystem...
... av världens ledande producent av isscannrar!
Anchor 1
IceMap-analysen i realtid

Efter kalibreringen av IceMap-systemet på basis av minst en isborrning och måling, samt inställning av kartläggningsvärden (hastigheten av fordonet, målningsavstånd, målningsdjupet), vill IceMap systemet möjliggöra följande funktioner i realtid:

 • Övervakning av säkerheten av kartläggningen med hjälp av en varningslyd som utlösas när isen är tynnare än den mimimumstjockleken för isen, som användaren har ställt in,

 • Kartläggning av de tryggaste alternativa färlederna, antigen på basis av ett kartläggningsplan  eller som följd av att den planlagda färleden har vist sig att vara problematisk, samt

 • Lokalisering av de mest problematiska områder längs den planlagda färleden , vilka därefter kan förstyrkas f.ex. med hjälp av EMV-ispumpar.

IceMap-typical-data-labeled.jpg
Anchor 2
AnaIysen av IceMap-kartläggningen i efterhand

Analysen av inspelningen av IceMap-kartläggningen i efterhand möjliggör en detaljerad undersökning av isen antigen längs den kartlagda farleden i sin helhet, eller längs de sträckor där isdybden undanskridar det minimumsvärdet som har ställts in i systemet. Analysen i efterhand möjliggör även en enkel undersökning av alternativa farleder vilket underlättar samt påskyndar valet av den farleden som kommer till att byggas för säsongen.

IceMap-Data-Review-with-Replay-Bar-label
IceMap-raportering

IceMap-systemet har flera olika maller för raportering av kartläggningsresultaten i pdf-format. Raporterna kan enkelt tilpassas med upplysningar angående namn för kartläggningen, för start- och slutpunkten för leden eller med andra kommentarer:

 • Sammanfatning av upplysningar för kalibreringsvärden (Ice Calibration summary) vilken listar alla kalibreringar (lokaliseringen samt kaliberingsmålningar)

 • Tabell över de tunnaste sträckorna (Table of the thinnest sections) vilken innehåller upplysningar angående den sammanladga längen av de tunnaste sträckorna samt om längden på den längsta sammanhängande tunnaste sträckan.

 • Undantagslistan (Exceptions table) beskrivar de sträckorna som har blivit uteslutna manuelt, f.ex. på grund av att isen har kontakt med botten av sjö/älv.

 • Kartan (Map view) visar hela den kartlagda farleden

 • Tvärrsnitten (Overview cross-section) framställar den översiktliga istjockleken längs hela den kartlagda farleden.

 • Den detaljerade tvärrsnitten (Detailed cross-section) framställar den detaljerade istjockleken längs den kartlagda farleden i 1000 meter långa sträckor.

I det följande ser du exemplar på rapporter:

Anchor 3
Illustration av resultaten av IceMap-kartläggningen

Resultaten från IceMap-kartläggningen kan enkelt illustreras på många olika sätt sedan IceMap-systemet tillbjudar möjligheter att exportera upplysningarna antingen:

 • för kalkylark-programmer i form av csv-fil, eller

 • för karttjänster i form av kmz-fil, f.ex. med tanke på Google Earth -publisering.

Det följande är ett exempel på illustration med hjälp av Google Earth, där den dagliga utveckligen av istjockleken blir lätt synligt med hjälp av färgkodningen:

Riskhanterigen på istrafikleden med hjälp av IceMap-systemet

IceMap-systemet har blivit designet med tanke på effektiviteten av riskhanteringen på istrafikleden och det möjliggör enkel lokalisering av problemområden längs den planlagda istrafikleden. Denna effektiviteten blir synlig i foton nedanför, där de svaka isområden är klart synliga.

IceMap-iceroad-RM.jpg

Systemet möjliggör en effektiv lokalisering av de tryggaste alternativer för farleder med tanke på hanteringen av risker på basis av den årliga variationen i isläget, eller pga förändringar i isläget under säsongen f.ex. som resultat av förändringar i vattenströmningar under vintern.

STANDARDER FÖR RISKHANTERINGEN

IceMap-systemet tillbjudar en effektiv metod för hantering av risker på istrafikleder och Sensors and Sofware -företaget har lagat rekommendationer för bruk av systemet för att  försäkra den största nyttan av bruk av systemet. Det finns dessutom flera generella rekommendationer för isvägar från flera länder, samt reguleringar från enstaka stater men ingen säkerhetsinstruks från Finland. Därmot kan du bekanta dig med samt lasta ned de mest uppdaterade regler och rekommendationer från Kanada samt Sverige genom att klicka på foton nedanför:

Riktlinjer från trafikverket i  Northwest Territories i Kanada angående säkerheten av byggnandet samt underhåll av isvägar:

Guidelines for Safe Ice Construction,

år 2015

0016-001_norex_ice_road_constr._web_1.jp

Rekommendationer av IceMap-producenten Sensors and Software -företaget angående bruk av isscannrar som en del av riskhanteringen på isvägar:

Best Practices for Measuring Winter Road Ice Thickness Using GPR

Ice-Map-brochure_1.jpg

Allmän teknisk beskrivning

för isvägar på sötvattenis

från

SverigesTrafikverket:

Vägar på sötvattenis

år 2002

vag_pa_is_1.jpg

Handbok för underhåll av isvägar från trafikministeriet i Saskatchewa provinsen i Kanada:

Winter roads handbook

år 2010

winter-roads-handbook-for-safe-operation

Rekommendationer för säkerheten i byggning och underhåll av isvägar från Alberta provinsen i Kanada:

Best practice

år 2013

WHS-PUB_sh010_1.jpg

Svensk undersökning av faktorer av betydning för säkerheten av isvägar:

Anläggning av isvägar

år 2014

Anlaggning av isvagar.jpg
Tekniska specifikationer för IceMap-systemet
Ice-Map-brochure_2.jpg
bottom of page