top of page

Alpinas digitala styrningssystem för spårmaskiner


Med Alpina-snöfordon kan man effektivt operera flera olika typer av spårmaskiner, vilket bevisas av otaliga referenser (OL i Vancouver och Sotch, legendariska Holmenkollen, senior VM i Asiago, samt finska mästerskap för långa distanser i skidorientering i Övertorneå 2017, osv.). Den höga effektiviteten av Sherpa och Superclass i operation av spårmaskiner garanteras av Alpinas digitala styrningssystem (ADCN), vilken möjliggör operationen av spårmaskiner även från andra fabrikanter

F-250 skidspårmaskin

Med den avancerade F-250-skidspårmaskinen är underhållet av 180-250 cm breda skidspår mycket effektivt med utmärkt kvalitet genom en enkel körning och underhållet av bredare skidspår kräver bara en eller flera körningar till. Snöfräsningen på F-250-maskiner sker med hjälp av sammanlagt 112 stålbladen i tre rader som är placerade fram på maskinen. Bladen har en innovativ men enkel fjädring som möjliggör en optimal operation av maskinen även under dåliga snöförhållanden samt på ojämna underlag. Fräsningsdjupet kan enkelt justeras från ADCN-fjärrstyrningspanelet som är placerad ovanpå styrningen av snöskotern. Färdigställningen av spåren tas hand om av uretankammar i två rad. F-250-maskiner är utrustade med 1 eller 2 spårplattor för klassiska skidspår. Spårplattorna opereras nästan helt elektroniskt med hjälp av ADCN-panelet. Endast sidoförskjutning av spårplattan sker manuellt. Kvaliteten av skidspår för klassisk skidåkning garanteras av en Vibra-Cut spårfräsare som är utvecklad av Alpina. Vibra-Cut-tekniken baserar sig på bruk av 8 stålknivar per spår samt/eller vibration av spårplattan, avhängig av snöförhållanden. Kvaliteten av spåren av F-250-maskiner är nästan helt lika bra som av en pistmaskin (se foton nedanför) men med en bråkdel av anskaffnings- och brukskostnader. Kostnadseffektiviteten av F-250-maskinerna baserar sig på bruken av elektroniska ställdon/aktuatorer istället för hydrauliken, vilket gör F-250-maskiner också mycket enkla att underhålla. Maskinerna är dessutom utrustade med två manuellt lyftbara hjular vilka gör maskinen mycket praktiskt att parkera samt förlänger livscykeln av särskilt uretankammarna på maskinerna.

D-250 spårmaskin

Alpinas D-250 spårmaskin har samma teknik som F-250-maskinerna men den kommer utan skidspårplattorna för klassiska skidspår. En D-250-maskin kan självklart användas för att underhålla skatingspår men den passar lika bra för underhåll av snöskoterleder samt andra breda snöleder. Naturligvist opereras också D-250 maskinen med fjärrstyrning från snöskotern.

F-180 skidspårmaskin

Alpina har i tillägg en ny smalare spårmaskin med samma teknologi som de breda spårmaskiner. Den nya F-180 skidspårmaskinen möjliggör underhåll av smalare skidspår med den kända Alpina-kvalitet. Men en F-180-maskin blir det enkelt att underhålla 108-180 cm breda skidspår även på våren när skidspårar kan bli isiga. En F-180-maskin är utrustad med 1 skidspårplatta med Vibra-Cut-teknik, och plattan är installerad på mitten av maskinen och kan ej flyttas diagonalt. Självklart opereras också F-180-maskinen med fjärrstyrning från snöskotern.

D-180 vinterledmaskin

Den nya D-180 vinterledmaskin är en förenklad version av F-180-maskiner dvs. den kommer utan skidspårplattan. Med D-180-maskiner blir underhållet av smala snöleder, sådant som huskysafari-, rensafari-, vintercykling-, vintervandrings- samt skidorienteringsleder, mycket enkelt och effektivt. Chassis av en D-180-maskin är bara 108 cm bred så den passar enkelt också på dem smalaste och kurvigaste snöleder.

F-250_edited.jpg
Kvaliteten av spåren av F-250-skidspårmaskinen...
...med enastående kostnadseffektivitet!
Ökad trygghet vid underhåll av snöleder på is!

Trygghet vid underhåll av snöleder på is

På grund av att vikten av Sherpa och Superclass-snöfordon är relativt liten i förhållande till den stora ytan av dubla drivmattor, blir marktrycket av Sherpa och Superclass-snöfordon oerhört lågt, då det är bara 35g/cm2 för Sherpa (dvs. mindre än f.ex. rävens) beräknat på basis av torrvikten. Alpina snöfordon erbjuder därför en unik bärförmåga som möjliggör en "flytning" av snöfordonen även på pudersnö. Denna bärförmågan ger ökad trygghet vid arbete ovanför is, särskilt i förhållande till pistmaskiner. Underhållet av snöleder på is blir därmed betydlig mer tryggt och säsongen för skidåkning på is kan förlängas från båda änderna, utan att man måste sänka kvaliteten på snöleder.

I tillfälle isförhållandena är extremt dåliga, så kan Alpina snöfordon utrustas med lyftbara pontoner och även spårmaskinerna kan utrustas med mindre pontoner.

Presentationsvideo av Alpina F250-spårmaskinen:
bottom of page